Švietimas
„Jeigu švietimas Lietuvoje nesikeis, bus išduota visa nepriklausomybės vaikų karta, o Lietuvos mokykla niekad taip ir nepriaugs to civilizacinio idealo, kurį įvardija klasikinė Europos artes liberales samprata, – tai reiškia, išties laisvo žmogaus, pilnavertės, civilizuotos asmenybės ir laisvo laisvos valstybės piliečio ugdymą.“

Su mokslo ir žinių diena!

Šiandien aš negražbyliausiu, sakydamas "brangūs Mokytojai". Linkiu mums, gerbiami kolegos, konsoliduoti politinę valią ir: - kitąmet pakelti dėstytojų algas 2 kartus, o mokytojų algą - 1,5 karto, - sukurti superstiprią mokytojų rengimo programą, - įstatymu įtvirtinti investicijų į švietimą nacionalinę programą - 25 milijardus eurų per ateinančius 10 metų. Toks "bilietas" į ateitį kainuos. Visada yra pigi alternatyva - jo nepirkti. Bet tada nebus ir ateities. Ir nieko kito, išskyrus save, negalėsime dėl to kaltinti.

Klasikų akademijoje - Šv. Augustino "Išpažinimai"

Su Klasikų akademijos dalyviais klasikas, Kembridžo universiteto daktaras Mantas Adomėnas skaitė XI-ąją Šv.Augustino "Išpažinimų" XI-ąją knygą. "Bent aš apturėjau nemažai gerų įspūdžių ir šį bei tą nauja sužinojau", po seminaro rašė M.Adomėnas.

Mantas Adomėnas pradėjo Klasikų akademiją

Kodėl mokytojų alga negali būti siejama su darbo rezultatais?

Šeimos archyve - nepaprastos radybos

Mokyklų direktoriams įvestos kadencijos, bet jų skaičius neribojamas

„Mano supratimu, tai yra pavyzdinis įstatymo projektas. Jis ne tik sprendžia pagrindinę užduotį, tai yra vadovų skyrimą, bet tvarkant skyrimo tvarką, įvedant skaidrius konkursus, buvo išspręsta daugelis kitų dalykų“, – teigė konservatorius Mantas Adomėnas.

Seimas surėmė ietis: galutinis balsavimas dėl AM pertvarkos

"Šiandien Seimas pritarė mano siūlymui dėl pedagogų rengimo Vilniuje, Kaune ir Šiaulių universitetiniame mokslo centre, jei toks centras nebus įkurtas, tada Šiaulių universitete.", po balsavimo sakė dr. Mantas Adomėnas.

Švietimo reformos apžvalga

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto vicepirmininkas dr. Mantas Adomėnas aktyviai dalyvavo Aukštojo mokslo reformos svarstymuose. Pateikiame jo poziciją ir argumentus, publikuotus žiniasklaidoje š.m. birželio mėn.

Toliau tęsiasi TS-LKD Politinės akademijos mokymai

Jaunųjų Vanagų akademijoje - nauja augančių politikų karta.

M. Adomėnas: Turime protų nutekėjimą į vieną pusę

Nuėjome universitetų dauginimo keliu. Kažkam atrodė gražu, kad daug žmonių gauna aukštojo mokslo diplomus. Bet kol dalysimės „kaldrą“ į keturiolika gabaliukų, nei vienam neužteks lėšų aukštos studijų kokybės užtikrinimui.
1 2 3 ... 7