1972 m.
Gimiau kai su nauja jėga pakilo kovos už laisvę sąjūdis
Tėvai – Vilniaus Universitete dirbantys ir dėstantys chemikai, kurių dėka esu toks, koks esu.
Iš tėčio pusės priklausau senai vilniečių šeimai – mano proseneliai tuokėsi Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 1897 m. Iš mamos pusės giminės šaknys driekiasi į Lašinių kaimą Kaišiadorių rajone.
Sąžinės ir tvirtumo mokiausi iš senelio Vinco – rašytojo, už partizanišką veiklą apdovanoto Vyčio Kryžiumi, sovietų nuteisto kasti anglį Intoje.
Chemijos olimpiadose Lietuvoje esu laimėjęs porą aukso medalių, taip pat – sidabro medalį Sovietų Sąjungoje. Ją ir ketinau studijuoti – tačiau prasidėjęs Sąjūdis nukreipė prie politinių idėjų, o galiausiai atvedė į humanitarinius mokslus.
Mano laisvalaikio pomėgiai – knygos, kelionės, architektūra.
8
Be gimtosios, kalbu ir skaitau dar aštuoniomis kalbomis. Iš daugelio jų esu vertęs knygas ir tekstus.
Studijavau Vilniuje, Vokietijoje, doktoratą rašiau ir apgyniau Kembridžo Universitete, vėliau ten ir dėsčiau - filosofiją, klasikines kalbas. Pažinau tenykštį gyvenimą.
2004 m.
Po aštuonerių metų Anglijoje grįžau dirbti Lietuvoje. Universitete dėsčiau filosofiją ir klasikinius dalykus.
Už indėlį ginant Gruzijos laisvę ir teritorinį vientisumą buvau apdovanotas vienu aukščiausių Gruzijos apdovanojimų – Prezidentiniu prakilnumo ordinu.
2008 m.
Buvau išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą. Jame Lietuvos valstybei ir jos žmonėms tarnauju iki šiol. Darbuojuosi švietimo, užsienių reikalų, žmogaus teisių ir reformų srityse.
Mūsų šeima
Kartu su žmona Viktorija išauginome dukrą Sofiją. Dabar ji studijuoja skulptūrą.